Helle Hartung

OCD & Cutting

DET ANTAGES AT CA. 2-3 % AF BEFOLKNINGEN LIDER AF OCD.

OCD står for Obsessive Compulsive Disorder, som er tanker og oplevelser af angst eller frygt for at noget ubehageligt vil ske, medmindre personen udfører bestemte handlinger. Tvangstanker beskrives som tilbagevendende idéer, tanker eller indskydelser der, igen og igen, dukker op i bevidstheden på en ensartet måde. For at undgå angst og ubehagelige forestillinger, oplever personen en meget stærk trang til at foretage handlinger, udført efter bestemte mønstre.

De vedligeholdes og forstærkes til et ritual, der kan være svær at ændre. De fleste mennesker med OCD føler sig skamfulde over lidelsen og bruger energi på at skjule både tanker og adfærd for omverdenen. Den kan begrænse deres livsudfoldelse.

Behandlingen består i at undersøge og udfordre ubehagelige tanker, ritualer og tvingende handlinger. Målet er at skabe indsigt i OCD symptomerne og blive i stand til at modstå trangen til at udføre tvangshandlinger. Mange behandlingsforløb har vist, at man kan blive mindre angst og styret af disse mønstre.

SELVSKADENDE ADFÆRD

Selvskade er en alvorlig tilstand, som følgevirkning af følelsesmæssige eller mentale problemer. Det defineres som et ønske om, at forårsage skade på sin krop, uden at der foreligger et ønske om selvmord. Tidligere antog man fejlagtigt, at det var udtryk for en opmærksomhedskrævende adfærd. men det er mere en adfærd for at overkomme stress. Det er vigtigt at behandle det tidligt.

Personen “cutter” i arme eller ben med en skarp genstand. Sårene er ofte overfladiske og på steder, der nemt kan skjules for andre. Hvis selvskaden fortsætter uden hjælp, er der risiko for, at den udvikler sig til en mere alvorlig grad. Børn eller teenagere der lider af voldsom angst eller depression, eller udsættes for følelsesmæssige overgreb, kan udøve selvskade for at slippe væk fra den indre smerte. Det er grundlæggende et råb om hjælp.