Helle Hartung

Livskriser

Sorg og livskriser kan udløses hvis vi rammes af sygdom, ulykke, skilsmisse, arbejdsløshed eller lign. og kan få vores verden til at vakle og føles meningsløs. Da vi mennesker er forskellige og befinder os i forskellige livssituationer, påvirkes og reagerer vi forskelligt.

DER ER INGEN MENNESKER SOM KOMMER IGENNEM LIVET UDEN AT OPLEVE BEGIVENHEDER, SOM MEDFØRER SORG, KRISE ELLER AT FØLE AFMAGT OG MENINGSLØSHED.

Sorg og krise er en smertefuld side af livet, som ikke nødvendigvis kræver professionel psykologbehandling. Mange vil føle sig godt hjulpet af familie og venners støtte, hvor sorgen eller den traumatiske begivenhed vil kunne bearbejdes og gøre det muligt at fortsætte livet i en positiv retning. Det er først når man føler sig fastlåst i sorgen, at samtale med en psykolog er en god mulighed for at få hjælp til at komme videre.


SELVVÆRD – det er dine tanker om dig selv

Vi har alle tanker om, hvordan andre oplever og vurderer os og vi kan føle os utilstrækkelig i forskellige sammenhænge. Hvis vi dagligt har følelsen af ikke at være gode nok, taler vi om lavt selvværd. Vi kan fokusere uforholdsmæssigt meget på, hvordan andre mennesker vurderer os og have en forestilling om, at vi skal være på en bestemt måde for at opnå accept. Det betyder at vi får svært ved at mærke os selv og hvad vi har lyst til -og begrænser vores liv. Lavt selvværd hænger tæt sammen med humør, selvtillid og psykisk sundhed.

Der er mange årsager til, at vi udvikler lavt selvværd. Det kan have rødder i den tidlige barndom og udvikling, hvor vi ikke har fået tilstrækkelig positiv anerkendelse og opmærksomhed. Hjernen arbejder udfra de programmer, vi har programmeret og derfor er det vigtigt at forældre og nærmeste relationer viser accept og kærlighed. Mobning er også en vigtig faktor. Lav selvværdsfølelse skyldes de tanker, vi har om os selv.

SAMTALEN HAR FOKUS PÅ AT…

arbejde med de tanker og handlemønstrer, der er med til at skabe de negative tanker, for derigennem at arbejde med nye positive tanke- og adfærdsmønstrer. Således vil selvværdet blive styrket og der vil blive dannet en mere robust grundfølelse, hvor positive og styrkende tanker dominerer.