Helle Hartung

Depression

EN DEPRESSION KOMMER OFTE SNIGENDE OVER TID OG DERFOR OPDAGER VI DEN TIT FØRST, NÅR PERSONENS FUNKTIONSNIVEAU ER DÅRLIGT.

Hvis du lider af en depression, har du oplevelsens af, at der hænger en grå sky over dig altid. Alt føles ligegyldigt og du har svært ved at mærke dig selv og dine følelser. Du fremstår nedtrykt og opgivende og kroppen føles tung og uden energi. Du vil ofte takke nej til sociale arrangementer, da du helst vil være i fred. Der ses søvnforstyrrelser, nedsat appetit og sexlyst.

Det er svært at finde mening med noget og man kan få selvmordstanker, fordi livet føles så hårdt at stå op til hver dag. Det kan godt være svært for omgivelserne at forstå, hvorfor du ikke bare kan tage dig sammen.

Depression er en helt normal tilstand i Danmark, specielt om vinteren, hvor lyset nedsætter hormon- og signalstoffer i hjernen. Dette kan være arveligt betinget. Nogle oplever en tilstand, hvor humøret skiftevis er højt oppe og depressivt nede. Dette kalde Bipolar lidelse. Depression inddeles i mild til moderat og op til svær depression, som kræver medicinsk behandling.
Du vil sammen med psykologen afklare hvad der har ført til depressionen, her kan det være relevant at inddrage pårørende. Det kan skyldes forskellige uhensigtsmæssige strategier, som gør at man ikke får lyttet til sin krops signaler. Efter en psykologisk behandling, vil du føle dig stærkere og du ved nu hvordan du passer bedre på dig selv framadrettet.
Depression, stress og udbrændthed kan ligne hinanden.