Helle Hartung

Om Helle Hartung

Jeg er uddannet psykolog i 2002, autoriseret af Dansk Psykolognævn og klinisk Børne-og Unge specialist.

Jeg har bred erfaring fra tidligere arbejde i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Børne- og Ungdomspsykiatrisk hospital, behandlinginstitutioner og som leder for Center for ADHD. Sideløbende har jeg haft egen psykologpraksis siden 2004.

I individuelle vejledning- eller behandlingsforløb, arbejder jeg med at skabe en klarhed over den adfærd og de signaler kroppen sender og oversætte hvilken betydning det har for vores handlemåder. Det giver nye måder du kan forstå det på. Jeg er særlig optaget af måden, hvorpå samfundet opbygger vores børne, ungdoms- og voksenkultur, for at eliminere de neuropsykiatriske diagnoser. Der sker nemlig en øgning af ADHD, angst og depression i alle aldersgrupper i disse år.

Jeg arbejder ligeledes med undervisnings- og udviklingsforløb af både private og offentlige samarbejdspartnere, ud fra et paradoksteoretisk og narrativt perspektiv. Hvad er vores indre og ydre pejlemærker -paradokser- og er de klare, gennemsigtige og kommunikeret tydeligt ud. Denne tænkning indgår ligeledes i min organisationsudvikling og ledersparring.

SIDELØBENDE HAR JEG OPKVALIFICERET MIN VIDEN:

med uddannelse og løbende supervision.

  • MBA, Psychology, Business Institut
  • Proceskonsulentuddannelse hos organisationspsykolog Kit Sanne Nielsen
  • Kognitiv Terapi og Mindfulness-instruktør kursus 1 og 2
  • Exners Rorschach system modul 1 og 2
  • LP vejleder, Norge
  • Certificeret gruppeleder DUÅ
  • Lederuddannelse Susan Hart,
  • Kurser indenfor personlighedspsykologi, neuropsykologi, ADHD, angst, stress og depression