Helle Hartung

Angst

Angst symptomer

Alle mennesker oplever angstreaktioner på et eller andet tidspunkt i sit liv. Det er en helt almindelig respons, som kaldes kamp/flugt/frys respons og igangsættes fordi mennesket skal sikre sin ”overlevelse”.

Mennesker med angsttilstande kan rationelt godt forstå, at deres frygt er overdrevet og alligevel være ude af stand til at bekæmpe den. Her ses der både psykiske og kropslige symptomer fx hjertebanken, sveden, ubehag, rysten og søvnproblemer. De fysiske symptomer igangsættes via kamp/flugt respons i det autonome nervesystem og er derfor uden for viljens kontrol.  Angsttilstande er ofte forbundet med en betydelig grad af bekymring og lidelse, nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne.Generaliseret angst er kendetegnet ved en vedvarende og generel angst, som ikke er relateret til et bestemt sted eller en bestemt situation. Måden angsten kommer til udtryk varierer, men kan typisk være i form af vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, sveden, hjertebanken, svimmelhed og uro i maven. Personen med generaliseret angst vil ofte udtrykke frygt for at komme til skade eller at andre kommer til skade (WHO, 2016). 

Den grundlæggende angstfølelse kan give et stort behov for at have kontrol, og det kan derfor være svært at håndtere, når der opstår problemer eller uafklarede situationer. Generaliseret angst kan også gå ud over koncentrationsevne og give udfordringer i skole og arbejdsliv. Ængstelsen og/eller bekymringerne kan således fylde så meget, at det medfører en nedsat evne til at fungere i dagligdagen.

Hvor hyppig er generaliseret angst?

Målt på et år oplever 1-3% af befolkningen generaliseret angst, mens livstidsrisikoen for at få generaliseret angst er 3-5%. Forekomsten er højere blandt kvinder end mænd. Kun en tredjedel af de personer, der har generaliseret angst, henvender sig til lægen med symptomerne inden for det første år, og mange får aldrig stillet en diagnose. Ved alle angsttilstande er der dokumentation for virkning af kognitiv adfærdsterapi (KAT).
(Sund.styr. 2007)

I ANF Body & Mind akademi udføres behandling med KAT, Compassion og ANF Mind Disc, hvorved der opnås reduktion af angst og depressive symptomer samt forbedret social funktion – UDEN brug af medicin. Der kan være fordele ved at anvende KAT som første behandling, idet KAT har mere holdbare virkninger end farmaka og er uden medicinbivirkninger