Helle Hartung

Stress

STRESS ER EN DYNAMISK PROCES, HVOR MENNESKETS EVNER STILLES OVERFOR OMGIVELSERNES KRAV.

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression bliver en af de største epidemier i verden. Der bruges alene 14 mia. kr./år i samfundsudgifter i Danmark, grundet sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet grundet stress.

Stress er en hormonel tilstand, der involverer nervesystemet og hormonbalancen. Idag er der et større arbejdspres og effektivisering, øget teknologi, hyppige kollegaskift, dårligt psykisk arbejdsmiljø, samt et privatliv som også presses. Stressudløseren er et komplekst sammenspil mellem organiseringen af arbejdet og arbejdskultur, set i forhold til egen psykiske tilstand. 

Stressforskning viser at 6 faktorer har afgørende betydning for, om arbejdet udvikler stress eller ej:

  • Indflydelse
  • mening
  • forudsigelighed
  • social støtte
  • belønning
  • krav.                                                    
    (Stressforeningen, NFA)

Belastning

Stresssymptomernes grad afhænger af, hvor længe belastningen har varet, sammen med personens fysiske- og psykiske sårbarhed. Kortvarigt akut stress er en sund og hensigtsmæssig reaktion, idet den øger vores chance for at overleve. Her øges adrenalin og kortisol i kroppen, for at skabe mental klarhed. Hvis vi bagefter er i stand til at slappe af igen, er vores stressreaktion passende eller optimal. 

Når ydre belastning varer over længere tid, og vi ikke kan slappe af ind imellem, sker der en langvarig belastning i kroppen, grundet en øget mængde hormon og signalstoffer og kroppen går over i en overlevelsesstilstand der er farlig for vores helbred – både fysisk og psykisk.

Nogle mennesker tåler bedre stress end andre, så det er vigtigt at stille realistiske krav, der passer til den enkeltes præstation- og tilpasningsevne.

Stress er fint over kortere tid, men livstruende over længere tid.

Stresssymptomer

Stress ses ved søvnproblemer, ændret spisemønster, nedsat sexlyst, hukommelsesbesvær, manglende overblik, følelseudbrud som aggression og gråd overfor omgivelser, svært ved at mærke sig selv og sin krop, øget trang til sukker og alkohol.

Ofte er personen ikke i stand til selv at registrere det, så det kræver at omgivelserne – partner, venner, chef, kollegaer -tør at at sige det højt.

I en konsultation afklares stressorerne og det afdækkes hvordan presset mindskes. Du vil lærer dine stresssymptomer at kende, for at kunne reagere og håndtere akut stress langt tidligere.