Helle Hartung

Min vigtigste opgave er…

at skabe en større selvindsigt og handlekraft hos dig, så du bliver opmærksom på samspillet af de faktorer, der har indflydelse på den måde du tackler problemstillingen på.

Jeg hjælper dig med at genoptage en aktiv rolle i din dagligdag, skole- eller arbejdsliv, så du trives og oplever sammenhæng. Vi undersøger sammen hvad der virkelig driver og motiverer dig og hvad der hindre dig i at opnå en work/life balance og sammenhæng mellem dine værdier og leveregler.

Samlet er fokus på at du får større klarhed over din situation og sikkerhed i dine valg og beslutninger. Undervejs bidrager jeg også med faglige input med afsæt i de problemstillinger, som vi arbejder med. Du må forvente aktive handleperioder mellem samtalerne, hvor du træner de nye handlemønstre.